Никола Тесла

Nikola Tesla

МЕТАФИЗИКА И КОСМОЛОГИЯ

"...нещата първо се създаваха в умовете на ангелите, като ангелите си ги представяха и чак след това те получаваха формата и съществуването си в реалността." - думи на Свети Августин, цитирани от Е.П.Блаватска в "Тайната доктрина"

"Не работя толкова за настоящето, трудя се за бъдещето. Бъдещето ми принадлежи" - казва Тесла пред журналисти в Ню Йорк преди повече от седемдесет години.

Изобретателят на променливия ток, многофазните мотори и генератори, обратимото магнитно поле, радиото, телеавтоматиката, върху чиито патенти е изградена енергетиката на ХХ в. работи в пълно уединение над обяснението и на космическите процеси.

Най-плодотворният период от живота му минава в Ню Йорк. Патентова над 300 изобретения в различни страни. Много от тях, например, приемникът на радиантна енергия, не може да бъде обяснен по друг начин, освен като преобразувател на космическите лъчи.

Стоманеният магнат Морган изгражда лично за него лаборатория в Колорадо Спрингс. Тесла се занимава там с електромагнитните колебания на много ниски честоти и през 1899-1900 започва да строи световна транслационна станция, която ще обезпечи безплатна, чиста енергия за цялата планета. По неизвестни причини проектът е закрит и след 1905 г. до смъртта си през януари 1943 г. Тесла работи напълно анонимно. Той достига до колосални открития, за които не ни е известно почти нищо, защото цялата му документация е отнесена от военните след смъртта му.

По какъв начин Тесла достига до откритията си? Между тях са влиянието на свръхниските електромагнитни честоти върху биологическите системи, особеностите в работата на главния мозък и свръхпроводимостта или безпрепятствения пренос на енергия. Кои са аксиомите в космологията на Тесла? Как те са повлияни от неговата метафизика? Защо Тесла не е формулирал своята научна теория и не я е публикувал? Ще бъде ли преувеличение да се каже, че през 1900 г. Тесла е предсказал световното информационно общество в знаменитата си статия " Световната система". Възгледите му са техническата и технологична основа на онова, което днес наричаме "нов световен ред". Дали Тесла е духовен предвестник на новата технологична цивилизация, наречена Теслениана? Водещата технология в нея ще стане "конструирането на времето", където единственият и неизчерпаем източник на енергия е времето времето, или асинхронността в различните нива на физичните процеси.

Чудесата започват

Тесла се ражда в семейството на сръбски православен свещеник през юли 1856 г. До осмата си година е слаб и нерешителен, изпълнен със страхове. Не е бил в състояние да вземе каквото и да е решение. Постоянно се е намирал в две крайни състояния - възторг и тъга. Преследват го мисли за болести и смърт, притесняват го чудовищата на мрака. Внезапно и само за миг всичко това изчезва и Тесла се превръща в ново и различно същество.

Някои от новите му склонности и навици са странни. При вида на перла получава пристъпи на задух, прасковите предизвикват треска, ако постави във вода правоъгълни парчета хартия, в устата му се появява лош и неприятен вкус.

Баща му има огромна библиотека и въпреки забраните, Никола чете денонощно. Преследва го неистово желание да учи електроинженерство, но баща му се съпротивлява, защото иска да го направи свещеник. Следва тежко заболяване и заключение, че няма да оживее. В такъв момент получава съгласието на баща си да следва в Политехниката и идва ред на следващото чудо: оздравява.

След напрегната умствена работа започват да го връхлитат "ярки видения, съпроводени понякога със светлинни избухвания, което се случва с хора, обладаващи мощни парапсихологически качества". Светлинните изригвания поглъщат реалния свят и заемат неговото място. Виденията са така реални, че остават даже тогава, когато се опитва да ги премахне с ръка. Но още тогава той е успявал да се превключва от светлинните светове към обективната реалност.

" В желанието да се освободя от виденията постоянно ги замествах с познати ми картини от дома и околността. Нееднократно прибягвах към тези ментални упражнения, опитвайки се да прогоня призраците, но действителният живот търпеше поражение и реалността им ставаше въздъсеща. После започнах инстинктивни екскурзии зад пределите на малкия свят, в който живеех и скоро видях нови сцени. В началото те бяха мъгляви, но скоро нещата се подреждаха. Придобиваха сила и яснота и накрая ставаха конкретни, като истински. Открих, че се чувствам по-добре, когато се оставях на въображението да ме води по своите пътища. Така започнаха моите ментални упражнения. Отправях се на пътешествие всяка нощ, а после и през деня, попадах в непознати места, градове и страни, живеех там, срещах се с хора и създавах с тях връзки. Другите светове ми станаха толкова скъпи, колкото и моя роден свят."

Тесла забелязва, че може отчетливо да визуализира своите открития и не се нуждае от експерименти, модели и чертежи. Така развива своя нов метод за "материализация на творческите концепции. " "Когато имам идея аз я доработвам в своето въображение. Напълно безразлично ми е дали ще експериментирам с нея в лабораторията или само в главата си. По такъв начин развивам идеята си до съвършенство, без да докосвам нищо с ръце. Всички мои изобретения възникват точно по този начин и за двадесет години няма никакво изключение".

Другата реалност

Тесла забелязва, че виденията от "другата реалност" винаги се намират в определена връзка със събитията от "настоящата действителност". Той получава възможност да осъзнае същността на тази причинна връзка. Разбира, че всяка негова мисъл е резултат от въздействието на външни впечатления. " Не само мислите, но и действията възникват по същия начин. Стана ми ясно, че съм просто вид "автомат", надарен със способността да се движи. Практическият резултат от заключението ми беше беше откритието за телеавтоматичния контрол, чиито закони носех в главата си като неясни идеи много отдавна."

"Уверен съм, че Вселената е жива,а хората са автомати, движени от волята на Твореца и неговите планове за всеки" - заявява Тесла, когато обяснява теорията си за паметта. Той е вярвал, че мозъка не може да запомня, а паметта е просто неговата реакция на външен дразнител. Твърдението е странно за човек, притежаващ отлична памет/владеел е няколко езика/. Създателят на няколкостотин научни открития не ги е считал за своя заслуга, а се е възприемал само като проводник на идеите, идещи от чужди светове. Но всичко това вече не изглежда противоречиво, ако си спомним, че синът на свещеника вярва само в един Бог, неспоменат в никоя религия, но най-близък до будизма. Тесла винаги се е чувствал привлечен от будизма, следвал е неговите принципи на хранене и медитация и в последните години на живота си живее аскетично, като индийски гуру. Опитностите му започват още от неговата дванадесетгодишнина, когато започват виденията и светлинните взривове в менталното му поле. "В някои моменти забелязвах как въздухът край мен се изпълва с огън. Неговата интензивност се увеличи и достигна своя максимум, когато бях на двадесет и пет години. Веднъж имах усещането, че пламъкът обхваща мозъка ми, в който сияеше малко сърце. Тези светлинни феномени - пише той вече шестдесет и пет годишен се появяват все още, като предвестници на нова идея.
В междинното състояние на съзнанието преди сън тесла има нови видения. " Затваряйки очи забелязвах тъмен еднотонен гълъбов фон, приличен на ясно безвездно небе. За мигновение фонът се покриваше с многобройни зелени петна, които вибрираха, строяваха се в няколко редици и ме приближаваха. После от дясно се появяваха две паралелни линии. Картината преливаше във всички цветове, но преобладаваше жълто зеления и златния. Веднага след това линиите просветляваха и изображението се покриваше с точки гаснеща светлина…Всеки път преди да заспя лицата на хора и образите на различни обекти преминаваха пред очите ми. Когато ги виждам, знам че скоро ще заспя. Ако те стоят в далечината и не приближават, това означава че ми предстои безсънна нощ."

Смъртта го занимава и той внимателно следи за появата и в реалния живот." Само веднъж в сегашното ми съществуване с мен се случи нещо, което мога да нарека свръхестествено. Свързано е със смъртта на майка ми. Бях болен и изтощен от треска. Внезапно ми хрумна, че ако майка ми умре далеч от мен, тя сигурно ще ми изпрати знак. Два месеца по-късно бях в Лондон с приятеля ми, вече покойният сър Уилям Крукс водехме разговори за спиритизма. Бях силно впечатлен от доводите му, помнех задълбоченият му труд за "излъчващата материя", който бях чел още като студент. Не можах да заспя дълго и чак сутринта, когато се унесох за кратко, видях облак, носещ фигури с ангелска красота. Една от тях ме погледна с любов и тогава познах в нея майка си. Привидението бавно преплува стаята и изчезна, а аз се събудих от неописуемо приятни гласове, които ми говореха нещо. В този миг бях завладян от увереност, която не мога да опиша с думи: вече знаех, че в този миг майка ми е починала. Това се оказа истина."

В същия ден Тесла описва преживяването си и изпраща писмо до Крукс, чиито архиви обаче изчезват през 1918 г. Научните материали на Крукс съдържат записи на спиритически сеанси и много фотографии на материализирани духове от различно историческо време. В музея на Тесла в Белград се е запазило само едно писмо на Крукс до него. Той му благодари за изпратената електромагнитна спирала, в чиито поле много ясно изпъкват очертанията на призраците. Особеното електромагнитно поле влияе благоприятно и на медиума и неговото психическо натоварване не е така драматично.

Белият гълъб

Джон О.Нийл, член на тайни общества разказва за някои сакрални символи върху перата на един бял гълъб, съпровождал Тесла с години. "Хранех стотици гълъби през целия си живот - пише Тесла. - Измежду тях силно се отличаваше удивителна птица,бяла със светло-сиви петна по крилете. Беше самка. Можех да я разпозная навсякъде, а тя ме откриваше където и да се намирах. Беше достатъчно просто да помисля за нея и тя долиташе. Обикнах я, както мъж обича жена, тя също ме обичаше. Когато се разболяваше идваше в стаята ми и с дни се грижех за нея, докато оздравееше. Тази гълъбица беше радостта на живота ми. Докато тя се нуждаеше от мен всичко останало беше маловажно, тя беше смисъла на съществуването ми. Когато една нощ лежах в тъмнината и решавах поредната задача, тя влетя през прозореца и кацна на стола ми. Знаех, че иска да ми съобщи нещо важно. Станах и я приближих. Разбрах какво иска да ми каже: щеше скоро да умре. Когато го разбрах видях леещата се от очите и силна светлина. Това беше реална светлина, силна и ослепителна. Когато гълъбът умря нещо си отиде от живота ми. До този момент имах пълната увереност, че ще изпълня всичките си замисли, но когато моята гълъбица умря разбрах, че моето дело е приключило…"

Специалната и общата теория на относителността на Айнщайн лежат върху класическата физика и обръщат внимание на понятията пространство, маса, време. Представата на Никола Тесла за физическата реалност е близка до езотеричната реалност, неразривно свързана с понятията енергия, вибрация и време като основите на реда във Вселената. Днес квантовата физика се доближава до тази представа и откритията и напредват по пътя, изминат преди това от Никола Тесла, славянският гений.


Петя Димитрова

 

Абонамент

ПОДНОВИХТЕ ЛИ АБОНАМЕНТА СИ ЗА 2022 г.?

ВНИМАНИЕ: ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г. ВЕСТНИКЪТ ЩЕ ИЗЛИЗА
САМО В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ!
PDF ФОРМАТ, В 24 СТРАНИЦИ.

Можете да се абонирате за него на адрес:

Валентин Р. Михов

Ж.К. "ЯВОРОВ",
бл. 24, вх. А, ап. 10

1124 - СОФИЯ

ИЗПРАЩАЙТЕ ПОЩЕНСКИ ЗАПИСИ НА ПОСОЧЕНИЯ АДРЕС
ЗА СЛЕДНИТЕ СУМИ:
  • за 12 месеца - 60 лв.
  • за  9 месеца  - 45 лв.
  • за  6 месеца  - 30 лв.
  • за  3 месеца  - 15 лв.

Единственото допълнително условие е да се изпрати конкретният E-MAIL адрес на абоната до varamih@abv.bg

Семинари

 

Ж И В О Т
И
О Ц Е Л Я В А Н Е
П Р И
П А Н Д Е М И Я

Програми за контрол на подсъзнанието
Синхронизация с реалността


......................................................

ВНИМАНИЕ: АДРЕСЪТ НА РЕДАКЦИЯТА Е :

София 1505; кв. Редута;
ул. “Попова шапка" 33, офис 2
(спирка ул. "Георги Минчев"на автобус 72. До кръстовището ул. "Ил. Драгостинов" и "Попова шапка")

GSM 0888 222 853

 

Книги

ВНИМАНИЕ: НОВ РЕДАКЦИОНЕН АДРЕС!

Новите ни издания можете да намерите в редакцията на "Свръхестественото", намираща се в гр. София, кв. Редута, ул. “Попова шапка" № 33 , офис 2
Списък с книгите можете да намерите тук

тел. 0888 222 853.

тел. 0899 967 990.

За да ги получите по пощата, изпращайте сумите с пощенски запис, върху който отбелязвайте заглавията.

За всяко заглавие прибавете 1.20 лв. за препоръчана пратка.

Изпращайте пощенските записи само на адрес:

град София - 1124

ж. к. "Яворов", бл. 24, вх. А,

за Валентин Рангелов Михов

 

Последно добавени теми.


prev-na-ang-var-12korica.jpg
Това е историята на една човешка същност, приела предизвикателството да говори Още...
alison
За контакт с отвъдното: 1 диктофон, 1 звукова програма и много обич СТОЙТЕ БУДНИ, Още...
ce-cliche-de-la-planete-rouge-montre-les.jpg
ДАЛЕЧНО ВИЖДАНЕ     МАРС, СТАРАТА РОДИНА - (ІV част)При операция “далечно Още...
143733-salty-water-on-mars.jpg
ДАЛЕЧНО ВИЖДАНЕ                 МАРС, СТАРАТА РОДИНА - (ІІІ част) Контактите са Още...
xinsrc_b44c67c79a6f48209aa98774dba20cfc_water.jpg
МАРС, СТАРАТА РОДИНА - (ІІ част)ХРОНИКА НА КОНТАКТАПовечето хора очакват един Още...
mars-water.jpg
ВИДЯХМЕ ТОВА ОЩЕ ПРЕДИ 12 ГОДИНИ Петя Димитрова - ИРИНА Поводът да припомним Още...

Tyxo
Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: free joomla 1.5 themes  Valid XHTML and CSS.